سه‌شنبه 26 تير 1397      | ۶:۱۰

چنلیوم آلوبند

امتیاز:
رای

تولید کشور: تایوان
سازنده: ALUBEND


چنلیوم آلوبند

چنلیوم ALUBEND

 ( در عرض ها و رنگ های مختلف - ضخامت 0/50 میلیمتر- طول 50 متر )

نقره ای براق 90 میلیمتر :  

نقره ای براق 110 میلیمتر :  

ساخت تایوان 

 
توضیحات:

چنلیوم ALUBEND 

 ( در عرض ها و رنگ های مختلف - ضخامت 0/50 میلیمتر- طول 50 متر )

ساخت تایوان